O firmě

Společnost byla založena v květnu r. 1992 jako dovozní organizace potravinářských technologií z Itálie. Postupně se tato činnost rozšiřovala na další oblasti a v současné době zahrnuje:

  • Dovoz strojního zařízení pro potravinářské provozy.
  • Dodávky strojního zařízení a zprostředkování moderních výrobních technologií pro metalurgické provozy.
  • Konzultace, spolupráce a hledání zahraničních partnerů při zavádění nových potravinářských technologií, rozvoji zemědělské výroby a odbytu zemědělských výrobků.
  • Vyhledávání potenciálních obchodních partnerů, zahraničních odbytišť, propagace, prezentace a další marketingové služby.
  • Vývoz a odbyt výrobků a služeb dle zadání zahraničních odběratelů.
  • Dovoz moderních technologií a výrobků, které vedle zvyšování technické úrovně řeší i ekologické požadavky.

Obchodní aktivity rozvíjíme především s Itálií.

 

Exportní a marketingové služby

Nabízíme spolupráci při hledání partnerů za účelem obchodní, výrobní i jiné spolupráce, případně vytvoření společných podniků.Prostřednictvím našich obchodních kontaktů zajistíme prezentaci Vašich výrobků na italském trhu.Zajistíme prezentaci Vaší firmy na internetu, prostřednictvím našich internetových stránek zveřejníme Vaší nabídku či poptávku.

Povinné údaje:

IČ: 45276714   DIČ: CZ45276714

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce číslo 9626.